INFORMACE PRO KLIENTY ORTOPEDICKÉ AMBULANCE OPAVA s.r.o.

(zásady zpracování osobních údajů) 


Ortopedická ambulance Opava s.r.o., Válečkova 1595/16, Opava, IČ: 28566475, (dále jen "OA Opava") je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR (dále jen "Nařízení") o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

OA Opava zpracovává Vaše údaje ve zdravotnické dokumentaci v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Doba zpracování zdravotnické dokumentace je v souladu s §5 odst. 2 vyhlášky o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb. 5 let.

Veškeré evidované osobní údaje jsou shromažďovány výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče klientům. Osobní údaje klientů nejsou poskytovány třetím stranám.

OA Opava eviduje následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Adresa trvalého pobytu
  • Datum narození
  • Kontaktní telefon
  • Kontaktní emailová adresa
  • Zdravotní pojišťovna
  • Váha a výška
  • Pohlaví klienta
  • Zaměstnavatel

Poskytnutí osobních údajů, vyplývajících ze zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, klientem, je povinnost a pracovníci OA Opava mají právo tyto informace po klientech vyžadovat. Není možné se domáhat vymazání těch údajů, které pracovníci OA Opava zpracovávají v rámci zdravotnické dokumentace.

Klienti mají právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení, přístupu ke svým osobním údajům evidovaným dle Nařízení, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že OA Opava při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

V Opavě dne 1.11.2019

MUDr. Jan Blahut - jednatel

Ortopedická ambulance Opava s.r.o.

Vytvořte si webové stránky zdarma!