Ortopedická ambulance Opava

PRP

PRP (platelet-rich plasma) - plasma bohatá na trombocyty

Na našem pracovišti jsme začali poskytovat při terapii onemocnění pohybového aparátu novou progresivní biologickou léčbu krevními destičkami obohacenou plazmou.  Jedná se o léčbu vlastními  biologickými faktory vázanými na krevní destičky, jejichž zvýšená koncentrace se dosáhne centrifugací vlastní krve pacienta. Tyto růstové faktory podporují ve tkáních pohybového aparátu -ve vazech, šlachách, chrupavkách  i kostech-  hojivé, regenerační a reparační procesy. Injekční aplikací koncentrovaných faktorů do chorobných tkání dochází zejména k:

 • protizánětlivému procesu
 • urychlení hojivých procesů ( v literatuře udávaných až 50%)
 • regeneraci a reparaci poškozených tkání
 • zábraně přechodu onemocnění do chronického stádia

Využití této metody je možné u pacientů s diagnózou:

 • Ložiskových defektů kloubní chrupavky, zejména u poúrazových stavů
 • degenerativních poruch chrupavky I. až III. stupně – osteoartróza, chondromalácie, chondropatie)
 • Léčby aseptických (ne-bakteriálních) zánětů šlach a vazů (např. Achillova šlacha)
 • Onemocnění úponů šlach a vazů – tzv. entezopatie (tenisový a golfový loket, patní ostruhy)
 • poúrazové  stavy různých kloubů, k podpoře hojení vazů, svalů, šlach a kostí po úrazech,  operacích a plastikách vazů, suturách menisků, po sutuře rotátorových manžet

Výhody PRP u nás:

Diagnostiku  a léčbu řídí zkušený lékař- ortoped. Před první aplikací indikujeme  laboratorní vyšetření krve pacienta. Odběr krve je prováděn  zkušenou sestrou . Okamžité zpracování krve  přímo v ambulanci  s aplikací lékařem  přímo  do  postiženého místa během cca 20 minut, šetří čas pacienta.  V případě  potřeby provádíme některé aplikace  pod sonografickou kontrolou, tím je zajištěna přesnost podání .  Aplikujeme vždy čerstvé faktory. Nepřidáváme žádné cizí látky. Na doporučení lékaře si pacient sám zvolí počet aplikací, který však může změnit, podle odezvy na léčbu.  Obvyklý  počet injekcí  je 3-9, dle postižení  navrhne lékař.  Po celou dobu léčby je pacient odborně sledován  lékařem. Aplikace probíhají v týdenních intervalech.  Léčbu je možno kdykoliv přerušit(například  pro nemoc )aniž by se efekt léčby ztrácel.  Úhrada léčby je vždy za každou aplikovanou dávku zvlášť. Léčba není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, přesto je finanční  náročnost  minimální v porovnání  s konkurenčními metodami ( ACP-Arthrex, GPS-Biomed, Ortokine). V naší ambulanci platí pacient za odběr, zpracování a aplikaci jedné injekce 600Kč.

Doporučení pro pacienty před léčbou:

 • V den aplikace je lehká netučná strava, jinak plasma obsahuje velké množství tukových částic a není vhodná k aplikaci!
 • dostatečná hydratace! Během hodiny před výkonem je vhodné vypít alespoň 1,5-2 litry nealkoholických tekutin.
 •  Při  dietní chybě je krev špatně zpracovatelná, nebo nepoužitelná k aplikaci  s finančním dopadem na pacienta.  
 • Léčba není vhodná u pacientů s probíhajícím akutním infekčním onemocněním,  u pacientů s anamnézou  hematologických chorob či v léčbě onkologických onemocnění  a užívajících některé léky(například antiagregancia: Anopyrin, Godasal, Ticlopidin, nebo anikoagulancia:  Warfarin, Pradaxa, Xarelto,  a nízkomolekulární hepariny: Clexane, Fraxiparine, Fragmin, Zibor). Individuálně posoudí lékař.

Vyhledávání

www.ortopedickaambulanceopava.cz © 2009-2014 Všechna práva vyhrazena.