PRP (platelet-rich plasma)

plasma bohatá na trombocyty


Na našem pracovišti jsme začali poskytovat při terapii onemocnění pohybového aparátu novou progresivní biologickou léčbu krevními destičkami obohacenou plazmou. Jedná se o léčbu vlastními biologickými faktory vázanými na krevní destičky, jejichž zvýšená koncentrace se dosáhne centrifugací vlastní krve pacienta. Tyto růstové faktory podporují ve tkáních pohybového aparátu -ve vazech, šlachách, chrupavkách i kostech- hojivé, regenerační a reparační procesy. Injekční aplikací koncentrovaných faktorů do chorobných tkání dochází zejména k:

 • protizánětlivému procesu
 • urychlení hojivých procesů ( v literatuře udávaných až 50%)
 • regeneraci a reparaci poškozených tkání
 • zábraně přechodu onemocnění do chronického stádia

Využití této metody je možné u pacientů s diagnózou:

 • Ložiskových defektů kloubní chrupavky, zejména u poúrazových stavů
 • degenerativních poruch chrupavky I. až III. stupně - osteoartróza, chondromalácie, chondropatie)
 • Léčby aseptických (ne-bakteriálních) zánětů šlach a vazů (např. Achillova šlacha)
 • Onemocnění úponů šlach a vazů - tzv. entezopatie (tenisový a golfový loket, patní ostruhy)
 • poúrazové stavy různých kloubů, k podpoře hojení vazů, svalů, šlach a kostí po úrazech, operacích a plastikách vazů, suturách menisků, po sutuře rotátorových manžet

Výhody PRP u nás:

Diagnostiku a léčbu řídí zkušený lékař- ortoped. Před první aplikací indikujeme laboratorní vyšetření krve pacienta. Odběr krve je prováděn zkušenou sestrou . Okamžité zpracování krve přímo v ambulanci s aplikací lékařem přímo do postiženého místa během cca 20 minut, šetří čas pacienta. V případě potřeby provádíme některé aplikace pod sonografickou kontrolou, tím je zajištěna přesnost podání . Aplikujeme vždy čerstvé faktory. Nepřidáváme žádné cizí látky. Na doporučení lékaře si pacient sám zvolí počet aplikací, který však může změnit, podle odezvy na léčbu. Obvyklý počet injekcí je 3-9, dle postižení navrhne lékař. Po celou dobu léčby je pacient odborně sledován lékařem. Aplikace probíhají v týdenních intervalech. Léčbu je možno kdykoliv přerušit(například pro nemoc )aniž by se efekt léčby ztrácel. Úhrada léčby je vždy za každou aplikovanou dávku zvlášť. Léčba není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, přesto je finanční náročnost minimální v porovnání s konkurenčními metodami ( ACP-Arthrex, GPS-Biomed, Ortokine). V naší ambulanci platí pacient za odběr, zpracování a aplikaci jedné injekce 600Kč.

Doporučení pro pacienty před léčbou:

 • V den aplikace je lehká netučná strava, jinak plasma obsahuje velké množství tukových částic a není vhodná k aplikaci!
 • dostatečná hydratace! Během hodiny před výkonem je vhodné vypít alespoň 1,5-2 litry nealkoholických tekutin.
 • Při dietní chybě je krev špatně zpracovatelná, nebo nepoužitelná k aplikaci s finančním dopadem na pacienta.
 • Léčba není vhodná u pacientů s probíhajícím akutním infekčním onemocněním, u pacientů s anamnézou hematologických chorob či v léčbě onkologických onemocnění a užívajících některé léky(například antiagregancia: Anopyrin, Godasal, Ticlopidin, nebo anikoagulancia: Warfarin, Pradaxa, Xarelto, a nízkomolekulární hepariny: Clexane, Fraxiparine, Fragmin, Zibor). Individuálně posoudí lékař.
Vytvořte si webové stránky zdarma!